بسم الله الرحمن الرحيم

* Dari Mushaab bin Saed, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Orang yang terpilih di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain” (Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 1. Hadis Nombor 0213) *

Perbandingan Antara Teknik Iqra’ dan Teknik Al-Baghdadi

Pada tahun 2014, beberapa orang penyelidik dari Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya telah mengambil initiatif melakukan kajian terhadap teknik-teknik pembelajaran Al-Quran iaitu Teknik Iqra’ dan Teknik Al-Baghdadi.

Kajian ini telah dilakukan bertujuan untuk melihat pilihan yang lebih berkesan untuk diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran asas bacaan Al-Quran di samping mengenal pasti teknik belajar Al-Quran yang sesuai digunakan di peringkat kanak-kanak terutamanya dalam kelompok yang besar.

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
Kajian ini merupakan kajian berbentuk perbandingan yang memberi tumpuan terhadap dua teknik belajar asas membaca Al-Quran iaitu teknik Iqra’ dan Al-Baghdadi.

Seramai 30 orang responden dari Sekolah Kebangsaan Segambut, Kuala Lumpur dan 30 orang responden dari Al-Baghdadi Training Centre, Setiawangsa, Kuala Lumpur dipilih secara rawak mudah.

Di dalam Jurnal Usuluddin 40 (Julai - Disember 2014) : 51-69 yang bertajuk Keberkesanan Teknik Iqra' dan Al-Baghdadi: Suatu Perbandingan, telah merumuskan beberapa penemuan seperti berikut:-

  • Responden yang mempelajari teknik Al-Baghdadi mempunyai tahap keupayaan menyebut huruf Hijaiyyah dan tanda baris yang tinggi berbanding responden yang mempelajari Teknik Iqra’.
  • Tahap bacaan asas Al-Quran responden teknik Al-Baghdadi berada di tahap tinggi manakala tahap bacaan asas Al-Quran responden teknik Iqra’ berada di tahap sederhana.
  • Responden yang mempelajari teknik Al-Baghdadi mempunyai tahap keupayaan membaca perkataan atau kalimah yang tinggi berbanding responden yang mempelajari Teknik Iqra’.
  • Responden yang mempelajari teknik Al-Baghdadi mempunyai tahap keupayaan membaca ayat Al-Quran yang tinggi berbanding responden yang mempelajari Teknik Iqra’.
  • Responden yang mempelajari teknik Al-Baghdadi mempunyai tahap keupayaan membaca ayat Al-Quran dengan tajwid yang tinggi berbanding responden yang mempelajari Teknik Iqra’.

Nota:

  1. Kajian ini adalah bersifat ilmiah dan untuk tujuan pembelajaran. Para pembaca boleh memperolehi maklumat lengkap tentang kajian ini didalam Jurnal Usuluddin 40 (Julai – Disember 2014): 51-69  bertajuk "Keberkesanan Teknik Iqra' dan Al-Baghdadi:Suatu Perbandingan." oleh: Norsyida Md Zin, Sedek Ariffin, Norhidayah Yusoff.
  2. Pihak kami tidak mendakwa bahawa teknik Al-Baghdadi adalah  yang yang terbaik kerana kami berpegang kepada prinsip bahawa kesemua teknik pembelajaran Al-Quran yang ada adalah terbaik mengikut kesesuaian, keperluan dan keadaan pelajar-pelajar.
Jom Ngaji Teknik Al-Baghdadi!
Al-Baghdadi Learning Centre Johor Bahru
Whatsapp: +6012-7221519
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...