بسم الله الرحمن الرحيم

* Dari Mushaab bin Saed, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Orang yang terpilih di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain” (Hadis Sunan Ibnu Majjah Jilid 1. Hadis Nombor 0213) *

Pembacaan Al-Quran Bersanad

Sanad atau juga dikenali sebagai isnad secara bahasa bererti ‘sandaran’. Sanad membawa maksud secara khusus bacaan Al-Quran seseorang yang sampai kepada bacaan gurunya sehingga khatam Al-Quran secara sempurna 30 juzu' dengan persyaratan sanad yang ketat.

Seterusnya guru tersebut adalah terdiri daripada murid yang pernah mengambil bacaan secara bersanad dari guru sebelumnya sehingga berterusan tanpa putus bacaan secara bersanad guru dan guru sebelumnya sehingga kepada bacaan para sahabat radiallahuanhum secara talaqqi musyafahah mengambil bacaan dari Junjungan Besar kita Nabi Muhammad s.a.w.

Pembacaan Al-Quran Bersanad
Ijazah Sanad Syukbah
Pada akhir zaman yang berlakunya kepesatan penyebaran ilmu yang seiring dengan tersebarnya fitnah yang berleluasa, setiap ilmu perlu dipastikan sumbernya yang benar. Oleh yang demikian kaedah ‘sanad’ yang dijaga dengan ketat telah berhasil memelihara ketulenan bacaan yang asal.

Bagi memastikan ketulenannya, bacaan Al-Quran mestilah tepat dan ditahqiqkan (dibenarkan) oleh guru. Ketepatan sanad ini telah dipelihara melalui dokumen bertulis (yang digelar ijazah sanad) yang menyenaraikan guru-guru yang telah mengajar sehingga sampai kepada Rasulullah SAW, rangkaian nama-nama guru berturutan yang menjaga amanah dari zaman sahabat sehingga penama akhir sanad ialah guru yang mengajar kita.

Adalah menjadi kemestian untuk guru mendegar bacaan Al-Quran secara talaqqi dan musyafahah untuk keseluruhan 30 juzu' Al-Quran yang di mulai dari awal surah Al-Fatihah hingga surah terakhir surah An-Nas. Ini adalah termasuk dalam salah satu persyaratan ketat yang mesti diikuti.

Untuk diperakui kelayakan sebagai bacaan Al-Quran bersanad, bacaan yang menyamai guru juga perlu diperakui kelayakan mereka dalam ketepatan bacaan al-Quran oleh Qurra yang lain. Setelah memperoleh perakuan, Ijazah Sanad tersebut akan menyatakan Qiraat, Riwayat dan Turuq sesuatu bacaan yang diijazahkan kepada muridnya

Jom Ngaji Teknik Al-Baghdadi!
Al-Baghdadi Learning Centre Johor Bahru
Whatsapp: +6012-7221519
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...